CONDICIONS LEGALS

Condicions generals

Aquesta botiga online és propietat de JAMONES GORDILLO SA (en endavant "El Venedor"), amb NIF A58634759, domicili a Av. Mas Vilà, 53-61, C.P. 17457, Riudellots de la Selva (Girona), telèfon 972478286 i email info@jamonesgordillo.com. Aquesta botiga virtual ha estat desenvolupada per l'empresa especialista en botigues online Botigues.cat.

Quan faci una comanda, el Client accepta sense reserves les presents condicions legals, condicions que haurà de llegir i acceptar durant el procés de compra.

El Venedor presenta els seus productes en aquesta botiga online amb les imatges i textos de la forma més realista possible, amb la màxima diligència i precisió. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació. En cas de dubte preguem que abans de la compra contactin amb nosaltres.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i ocasionalment poden incloure també les despeses de lliurament. Abans de realitzar una comanda, el Client podrà conèixer al detall aquests imports. La comanda s’entendrà legalment realitzat quan el Client premi "Acceptar" en la pantalla de confirmació de la comanda. El Venedor no procedirà a enviar els productes de la comanda fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

La normativa europea promou la resolució mitjançant l’arbitratge de litigis en matèria de comerç electrònic. Més informació a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Condicions de lliurament i pagament

Els terminis i forma de lliurament, així com els mètodes de pagament disponibles, estan clarament indicats durant el procés de compra i en la pàgina de "Ajuda" d’aquesta botiga online.

Les condicions referides a imports i terminis de lliurament són plenament vàlides per les compres efectuades des d’estats integrants de la Unió Europea. Pel cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits que facin els serveis de duanes de l’estat de residència del Client. El Venedor no serà responsable de les demores derivades dels tràmits duaners.

Encara que el Venedor intenta tenir sempre disponibles els productes que es mostren en aquesta botiga online, excepcionalment pot donar-se el cas de disposar del producte sol·licitat pel Client. En aquest cas el Venedor informarà al Client del termini de lliurament de la comanda. En cas excepcional de no poder proporcionar el producte, el Venedor podrà proposar al Client un producte de qualitat i preu equivalent. El Client podrà rebutjar aquesta alternativa i el Venedor quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat de l’import del producte pagat pel Client.

Dret de desistiment

El Client disposa d’un termini de 14 dies naturals per desistir de la compra sense que n’hagi d’indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Les devolucions de productes només s’admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Un cop rebuts els productes, el Venedor procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de quantitat alguna. Les despeses del transport del retorn del producte no seran abonats, i aniran a càrrec del Client.

Devolucions

Correspon al Client verificar que el producte o productes que rebi del transportista estan en bon estat i si és el cas, comunicar al Venedor les incidències que pugui constatar, que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria pels seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa un desperfecte, les despeses de transport del retorn i/o canvi de producte aniran a càrrec del Venedor. Aquests casos s’acceptaran sempre i quant el producte no hagi estat utilitzat i es retorni en les mateixes condicions i embalatge que el Client ho hagi rebut.

Protecció de dades

Les dades personals que el Client ens facilita i tota la informació que acredita la compra es conservaran en suport electrònic. Aquestes dades personals (nom, adreça electrònica, domicili, etc.) s’incorporaran en un fitxer creat pel Venedor per la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos imprescindibles per dur a terme el subministrament de la comanda (transportistes, fabricants, etc.).

De conformitat amb el disposat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) informem que aquestes dades seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. El Client té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes dispostos en la legislació vigent. Podrà exercir aquests drets remetent al Venedor una sol·licitud expressa mitjançant qualsevol mitjà.

El Client accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les dades personals que ha facilitat són verídiques i correctes. Si no es així, el Venedor no es fa responsable de l’acompliment de les seves obligacions contractuals.

Política de cookies

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len en els equips des dels quals s’accedeix a la nostra botiga online. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita els llocs web pels quals navega. Quan l’usuari els torna a visitar es llegeixen las cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats dels llocs web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’utilitzar. El nostre objetictiu és oferir-li productes i serveis personalitzats.

En aquest sentit les cookies ens permeten:
• Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc per que puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior.
• Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.
• Protegir la seguretat mitjançant la comprovació de les dades d’inici de sessió.

Algunes cookies són de col·laboradors externs i serveixen per:
• Analitzar estadísticament la informació a la que accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l’usuari quan ens visita, la ruta que segueix, informació del seu proveïdor de serveis d’Internet, el número de cops que els usuaris accedeixen al nostre lloc i el seu comportament (pàgines que ha visitat, formularis que ha completat i similars).
• Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies:
- Google Analytics per obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris.
- PrestaShop, per obtenir i analitzar els dades de navegació dels usuaris registrats.

Pots revocar el consentiment a l’ús de cookies eliminant-les mitjançant les opcions que t’ofereix el teu navegador, equip o dispositiu, que pots configurar per que t’informi prèviament i/o bloquegi la seva possible instal·lació. També podràs optar per que se suprimeixin automàticament un com es tanqui el navegador, equip o dispositiu.